fbpx

SIMONA MURŠEC

Osebni podatki:

Zaimek: ona

Letnica rojstva: 1983

Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Jeziki: slovenščina, angleščina, hrvaščina, nemščina

Opis trenerke_ja:

S trenerstvom se aktivno ukvarjam že od leta 2004, najprej sem vodila delavnice in krajša usposabljanja za aktivistke_e, kmalu pa sem se poglobila v pedagogiko neformalnega izobraževanja, ki me je pritegnila do te mere, da sem naslednjih 10 let živela izključno od trenerstva in fasilitacije. Aktivna sem bila na mednarodni ravni, delala sem na področju mladinskega dela, mladinskih politik, medkontinentalnega mladinskega sodelovanja (Afrika-Evropa, Evropa-Arabske države), veliko sem delala za mednarodne institucije (Evropska komisija, Svet Evrope…) ter mednarodne mladinske organizacije. Teme, oz. področja, ki so prevladovala pri mojem trenerskem delu so:

 • Učenje za človekove pravice
 • Globalno učenje
 • Fasilitacija procesov kreiranja mladinskih politik
 • Medkulturno učenje
 • Usposabljanja za trenerke_je, javne uslužbence in strokovnjakinje_e

Trenutno se največ ukvarjam z:

 • Naslavljanjem sovražnega govora
 • Intersekcionalnostjo
 • Naslavljanjem rasizma
 • Tematilkami povezanimi z LGBTIQ+ identitetami in drugimi marginaliziranimi skupinami

Reference:

»Outside In – Transforming Hate« Mednarodni trening trenerk_jev za transformacijo sovražnega govora
 • Moja vloga: trenerka
 • Obseg oz. trajanje: 3 rezidenčni treningi z okrepljenim mentorstvom (18 dni)
 • Ciljne skupine: mladinske_i delavke_ci z marginaliziranimi ozadji in identitetami iz 5ih Evropskih držav
 • Organizator/Izvajalec: Društvo Parada ponosa, Irski nacionalni mladinski svet, Finski inštitut za izobraževanje za mir, Interfaith Scotland – škotska organizacija za medverski dialog ter HaMoment, Portugalska
Volitve v evropski parlament – usposabljanje za izvajalke_ce delavnic
 • Moja vloga: trenerka

 • Obseg oz. trajanje: 2 dni

 • Ciljne skupine: regionalni partnerji Eurodeska v Sloveniji 

 • Organizator/Izvajalec: Eurodesk Slovenija

Trening za trenerke_je v mladinskem delu
 • Moja vloga: trenerka
 • Obseg oz. trajanje: 4 dni
 • Ciljne skupine: mladinske_i voditelji_ce, trenerke_ji
 • Organizator/Izvajalec: Mladinski svet Slovenije

Kot trenerk_ka sem se
usposabljal_a pri/na:

Advanced Compass Training in Human Rights Education (ACT-HRE)

(Nadaljevalni trening Učenja za človekove pravice po programu Kompas Sveta Evrope)

Izvajalec: Svet Evrope

Trajanje: 2 leti (2006-2008)

Tip treninga: 2-letni mednarodni on-line trening s tremi 9-dnevnimi rezidenčnimi treningi

Certifikat: da

Nacionalni Trening za Trenerje za Učenja za človekove pravice po programu Kompas Sveta Evrope

Izvajalec: Šola za mir – EIP Slovenija

Trajanje: 8 tednov (2005)

Tip treninga: 6 tednov on-line treninga, 2 tedna za praktično pripravo ter rezidenčni 3-dnevni trening za praktični preizkus

Certifikat: da

Trening za trenerje v mladinskem delu

Izvajalec: Mladinski svet Slovenije

Trajanje: 4 dni (2004)

Tip treninga: 4 dnevni rezidenčni trening + 6 mesecev za praktično izvedbo načrtovane aktivnosti

Certifikat: da

BAZEN TRENERK_JEV

DRUŠTVA PARADA PONOSA

Bazen trenerk_jev sestavlja ekipa sestavlja ekipa usposobljenih in motiviranih trenerk_jev neformalnega izobraževanja, ki vse_i prihajajo iz LGBTIQ+ skupnosti. Pri svojem trenerskem delu izhajajo iz metodoloških pristopov neformalnega izobraževanja in mladinskega dela, vsak_a pa ima dodatno še druge profesionalne kvalifikacije od socialne pedagogike do politologije in mednarodnih odnosov.