fbpx

Projekt Preseganje kulture poniževanja – ACF

15. Feb. 2021

Z veseljem sporočamo, da se od sredine januarja 2021 izvaja 2-letni projekt »Preseganje kulture poniževanja«, katerega namen je naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza v šolah, opolnomočenje mladih LGBTIQ+ oseb z izkušnjo vrstniškega nasilja ter odpravljanje družbenih in sistemskih ovir pri vključevanju LGBTIQ+ vsebin v šolske aktivnosti.

Društvo Parada ponosa bo v okviru aktivnosti na Gimnaziji Ptuj večalo občutljivost za prepoznavanje in pomen negativnega vpliva vrstniškega nasilja ter metod za reagiranje in obravnavo vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza tako mladih kot šolskega kolektiva in staršev. Preko izvajanja analize stanja v slovenskih šolah in v sodelovanju z norveškim partnerjem pa iskalo načine spopadanja s pritiski pri izvajanju aktivnosti z LGBTIQ+ vsebinami v šolskem okolju tako šol kot tudi LGBTIQ+ organizacij.

V projekt se lahko vključijo tudi mlade LGBTIQ+ osebe in šole v Sloveniji v obliki aktivnosti ali analize stanja.

V projektu sodelujejo Društvo Parada ponosa in Gimnazija Ptuj iz Slovenije ter organizacija Kvir mladina iz Norveške. Projekt se izvaja v okviru programa ACF v Sloveniji in je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021.

Več o projektu: 

– spletna stran – https://www.cultureofhumiliation.org/preseganje-kulture-ponizevanja-projekt-acf/

– FB stran: https://www.facebook.com/cultureofhumiliation/